Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Elshop Srl, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ion Creangă 5/3, înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal cu numărul de înregistrare 0003072-002.

    Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.el.md.

Unele informații solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile legii Nr. 133 în 08.07.2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont EL.md, ne transmiteți: adresa de e-mail.

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma EL.md aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare (la dorință), precum: genul, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adrese de livrare etc.;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor EL.md în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.el.md;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările clienților cu privire la comenzile efectuate sau la bunurile și serviciile „Elshop” SRL ;
 • Prestarea serviciilor de vânzare a produselor;
 • Statistică internă;
 • Marketing direct.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru realizarea scopurilor de bază a „Elshop” SRL și anume comercializarea produselor. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile, etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Contactarea Elshop SRL prin adresa de email- info@el.md.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei EL.md față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 • Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma EL.md. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
 • Clientul își poate dezactiva contul în orice moment, prin transmiterea unei cereri in formă liberă către „Elshop” SRL de dezactivare a contului, pe adresa electronică info@el.md . În cazul dat, persoana responsabilă, va șterge toate datele clientului de pe site-ul www.el.md.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de către compania „Elshop” SRL nu se oferă în chirie, nu sunt destinate vânzării și nu sunt transmise către alte persoane fizice sau agenți economici care nu sunt parți afiliate companiei, cu excepția: transferului de date cu caracter personal cu acordul utilizatorului în scopul efectuării tranzacției solicitate de acesta (ce este necesar pentru îndeplinirea anumitor tranzacții comerciale); în cazul în care divulgarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute de lege; în cazurile în care divulgarea datelor cu caracter personal este justificată de protecția drepturilor și bunurilor noastre.

Dezvăluirea informațiilor cu caracter personal către părțile terțe poate avea loc doar în următoarele situații ce pot justifica divulgarea informațiilor cu caracter personal:

„Elshop” SRL posibil să dezvăluie informații cu caracter personal părților terțe în caz de necesitate în legătură cu serviciile sau prelucrarea comenzilor și tranzacțiilor necesare clientului, de exemplu, putem utiliza serviciile unor părți terțe pentru a putea executa tranzacțiile pentru satisfacerea nevoilor clienților. Aceste părți terțe pot fi prestatori de servicii financiare (cum ar fi băncile sau Organizațiile de Creditare Nebancare).Terții acționează în stricta conformitate cu instrucțiunile noastre, noi cerem de la ei respectarea prevederilor politicii noastre de confidențialitate.

Putem dezvălui informații personale atunci când din punctul nostru de vedere, divulgarea lor este justificată pentru respectarea legislației (de exemplu, pe baza mandatului legitim al instanței de apel sau prin ordin judecătoresc); pentru realizarea forțată sau aplicarea politicii noastre; pentru inițiere, facturare și livrare a facturilor și primirea sumelor datorate nouă; pentru protecția drepturilor și a bunurilor noastre, sau pentru a proteja utilizatorii de cazuri de utilizare frauduloasă, înșelătoare sau utilizarea site-ului sau serviciilor noastre în scopuri frauduloase; de asemenea, în cazurile în care în mod rezonabil, credem că este o situație de urgență, ceea ce creează un risc iminent de deces sau vătămare gravă și aceste cazuri impun divulgarea informațiilor sau justifică divulgarea imediată a prerogativelor.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoanele împuternicite din cadrul ElShop sau de către alte persoane împuternicite în condițiile legii.

În cazul în care clientul, nu este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în unul sau mai multe scopuri din cele precizate, acest fapt face imposibilă deservirea clientului, iar toate datele prezentate către ElShop vor fi șterse.

În cazul în care clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal are dreptul de a-și manifesta dreptul la opoziție în scris, în acest caz contractul de vînzare va înceta conform condițiilor privind rezilierea acestuia de către client.

Persoana vizată dispune de drepturile prevăzute de articolul 12-16 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către ElShop la adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă 5/3, MD-2064.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta pe adresa de e-mail: info@el.md. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului EL.md. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si să scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Alte dispoziții

Această Politică este o declarație a principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care completează legislația relevantă și este obligatorie pentru toți angajații ElShop.

Angajații ElShop își vor executa obligațiunile privind asigurarea securității datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de Securitate și a Regulamentelor în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal din sistemele de evidență din cadrul companiei ElShop.

Cerere trimisă.